Kuurojen Lähetys- De Dövas Mission r.y. hallitus

Kristiina Hovi
Hallituksen puheenjohtaja

kristiina hovi

Kristiina on valittu hallituksemme puheenjohtajaksi vuosille 2021-23. Kristiina on pitkäaikainen Kuurojen Lähetyksen tukija. Hallitustyön lisäksi hänellä on kolme kummilasta kouluissamme.

Jaana Keski-Levijoki
Varapuheenjohtaja

Kuurojen lahetys hallitus keski-levijoki

Jaana on hallituksemme jäsen ja varapuheenjohtaja. Hänellä on muistoja Kuurojen Lähetyksen työstä jo vanhempiensakin kautta. Hänen luokanopettajan koulutuksensa tuo meidän työhömme lisäarvoa ja arvokasta kokemusta.

Irma Frondelius
Hallituksen jäsen

Kuurojen lahetys hallitus

Irma on tutustunut lähetystyöhön jo alle kouluikäisenä mummonsa kautta, joka on ollut aktiivinen Nurmijärven lähetyspiirin tukiryhmässä aikoinaan. Kuurojen Lähetyksen toiminnassa Irma on ollut mukana jo vuosikymmeniä.

Terhi Lappinen
Hallituksen jäsen

Kuurojen lahetys hallitus_lappinen

Terhi edustaa nuorempaa sukupolvea Kuurojen Lähetyksen tukijoissa. Terhi on ollut mukana Kuurojen Lähetyksen toiminnassa muutaman vuoden ja hänellä on suuri halu oppia ja tutustua lisää tärkeään työhömme.

Tuula Mertanen
Hallituksen jäsen

 

Tuula on hallituksemme jäsen. Tuulalla on laaja kotimainen ja kansainvälinen verkosto kuurojen seurakunnan ja kirkontyön piirissä, mikä mahdollistaa tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Annukka Hiekkanen
Hallituksen jäsen

Annukka on uusin hallituksen jäsen. Annukka edustaa kokenutta sukupolvea Kuurojen Lähetyksen työssä. Hänen rautainen ammattitaitonsa järjestöalalla tuo työtehoa hallitukseemme!

Annukka tunnetaan laajasti kotimaan viittomakielisessä järjestömaailmassa.

 

Maria Lindberg
Hallituksen jäsen

 

Marian sydän sykkii viittomakielisille. Hän toimii ruotsinkielisenä kuurojen pappina Suomessa, sekä asiantuntijana kirkkohallituksessa.

Aulikki Alimaa
Hallituksen varajäsen

kuurojenlahetys

Aulikki on Kuurojen Lähetyksen pitkäaikainen tukija. Hän on käynyt vierailulla Tansaniassa kouluillamme jopa seitsemän kertaa! Aulikin lämmin sydän sykkii lähetystyölle kuurojen parissa.

Etsimme piilotetut kuurot lapset kodeistaan. Mahdollistamme heille ihmisarvoisen elämän. Haluatko sinäkin olla mukana?

                                                        | Kuurojen Lähetys ry, kuurojenlahetys.fi@gmail.com |                                                                                                                    

                                                                   |+358- 50- 337 18 63 (vain tekstiviestit)|  

                                                          | © Kuurojen Lähetys – De Dövas Mission r.y. | 1955- 2020 | Y-tunnus 0714461-3 |

Keräyslupa: RA/2021/88, voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Myönnetty 28.1.2021, Poliisihallitus. Kerätyt varat käytetään Eritreassa ja Tansaniassa kuuroille tarkoitettujen koulujen toiminnan tukemiseen.